Met 340 van de duizend uitgebrachte stemmen, ontving brommermaker Brekr de publieksprijs voor ‘Goed Industrieel Ontwerp’ (GIO)! Eèn derde!